FAKTURASCANNING MED IBISTIC

Ibistic Technologies udvikler og leverer en teknisk løsning til digital fakturahåndtering som leveres som SaaS (Software as a Service).

Virksomheden har altid holdt følgende punkter centralt for sin vision og strategi. Det sidste punkt er grunden til, at Ibistic - som first movers - skabte en rationel service til indsamling og digitalisering af faktura- og fakturaoplysninger. Læs mere om fakturahåndtering på denne side.

Bidrage til elektronisk handel bygget på EDI (Electronic Data Interchange)

Undgå papirspild

Miljøhensyn ved at digitalisere information, som kan flyttes fra papir

Bidrage til øget fokus på den enkeltes kernevirksomhed

Koordinere aktiviteter, der sparer virksomheder for tid og penge

Forenkling af forretningsprocesser

OM REGISTRERING AF FAKTURAINFORMATIONER

Her fokuseres der på de to første punkter. Fælles for disse to er, at de skal behandles for at kunne trække den ønskede data ud elektronisk, således at de kan bearbejdes yderligere i et decideret system til elektronisk fakturahåndtering, altså som led i en digital process for fakturabehandling.

REGISTRERING AF FAKTURAINFORMATION GØRES PÅ 2 MÅDER:

Modtagelse af fakturaer i papirformat via posten med poståbning og forberedelse til scanning med fjerning af hæfteklammer, papirclips,

 

unødvendig reklame osv. med scanning af papir til elektronisk billede, TIFF. 

Modtagelse af TIFF eller PDF via e-mail til invoicedrop.com, hvor de vedhæftede fakturabilag automatisk løftes af e-mailen, tildeles et ID og sendes i et flow til tolkning og verificering. Elektronisk tolking af indholdet i fakturaerne. Tolkingen sker ved hjælp af OCR (Optical Caracter Recognition). Det gøres i et system, som genkender værdierne, som systemet skal tolke og konvertere til den tekst og de tal, der er nødvendige til registrering af fakturaerne.​

SCANNING, TOLKNING OG VERIFICERING AF FAKTURAER

MOST INVOICES, CREDITNOTES AND REMINDERES ARE SENT AND DISPLAYED IN 3 TYPES OF FORMATS:

FÅ BEDRE FORSTÅELSE FOR SCANNE-, TOLKE- & VERIFICERINGSPROCESSEN- SE VIDEOEN HER.

 

For at du kan få en bedre forståelse for processen, har vi lagt denne video ud fra en af vores leverandører - her får du et indblik i, hvad selve processen indebærer.

FÆLLES FOR DE 2 FORMATER ER:

​​

 • Skal tolkes (OCR-læses)

 • Dataene skal verificeres/kvalitetssikres

 • Data kan ikke garanteres at være 100 % korrekte. Vores garanti er på 99,8 %. 

 • Arbejdet med dette er dyrt og tidsskrævende at gøre selv. 

 • Det kræver speciel kompetence, og kan med fordel outsources til en professionel leverandør.

 • Arbejdet er ikke rentabelt eller fremtidssikret og bør ikke være ressourcekrævende i dag, hvor formater som (OIOUBL/EHF) er kommet på markedet.

VIL DU SE HVORDAN DET VIRKER?

FÅ EN GRATIS DEMONSTRATION AF LØSNINGEN TIL FAKTURAHÅNDTERING

​​

 • Modtagelse, åbning, sortering og forberedelse af fakturaerne til scanning

 • Scanning af fakturaer

 • Tolkning/OCR-læsning af det scannede billede (TIFF eller PDF)

 • Maskinmæssig evaluering af overført data

 • Manuel verificering og korrektion af de tolkede data

 • Overførsel af det elektroniske billede og de digitaliserede fakturadata.

MODTAGELSE AF PAPIRFAKTURAER

Nationalt og internationalt sendes hovedparten af fakturaer i papirformat. Ibistic har tilknyttet forskellige leverandører, der understøtter tjenesterne på forskellige områder, og vi foretager løbende vurderinger af kvaliteten og prisen på disse tjenester og services.

Fordi Ibistic har first-line support på vores løsninger, er vi 100% afhængige af kvaliteten af disse tjenester. Selvom vores garanti er på 99,8% korrekt datainformation, er det ikke uden betydning, at kvaliteten af de tjenester vores leverandører bidrager med, er høj. Den høje procent på korrekt datalevering kan også tilskrives et effektivt samarbejde mellem os og vores underleverandører på disse tjenester.

Skyer med digitale bilag.jpg

 • Kan indeholde et scannet billede, som nærmest er et TIFF-billede i PDF'en

 • PDF kan være mere eller mindre åbent og læsbart

 • PDF kan være genereret i forskellige systemer, og derfor have forskellige kvalitet

 • Der er næsten 20 forskellige PDF-formater. Det giver en udfordring i forhold til tolkning

 • Der er ligeledes stor forskel på om PDF-dokumentet er systemgenereret eller om det ankommer som et scannet billede fra en tilfældig scanner, der fx trækker skævt, scanner i farve eller sort/hvid m.m.

MODTAGELSE AF FAKTURAER VIA E-MAIL (PDF / TIFF)

Alle Ibistics kunder har mulighed for at få en separat e-mail-adresse tilknyttet til at modtage fakturaer via e-mail. Man får her tildelt en særskilt xxx@invoicedrop.com-adresse. Invoicedrop er en service udviklet af Ibistic til modtagelse af fakturabilag og vedhæftede filer via e-mail. Med denne tjeneste kan man scanne indgående/modtagne fakturaer selv og få dem tolket og verificeret med høj kvalitet til en lav pris. 

Leverandører kan sende direkte til den samme adresse, hvilket sikrer at fakturaerne bliver leveret automatisk i Ibistic Invoice System på den samme måde, færdig tolket og verificeret til den samme billige pris. Håndteringen af fakturaer er på mange måder meget lig den, som er beskrevet for papirformat. 

LOG PÅ IBISTIC
FAVORIT LINKS
NYTTIGE LINKS
ØVRIGE MEDIER

Be the first to know.

Subscribe to our newsletter

© 2019 Ibistic International A/S. All rights reserved
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon