SLIK VIRKER ELEKTRONISK FAKTURA MED IBISTIC (E-FAKTURA)

scroll

E-FAKTURA MED IBISTIC

e-faktura er for selskapet som ønsker å motta og administrere fakturaer så enkelt som mulig - så enkelt som å sende en e-post. Når det gjelder e-faktura med Ibistic, dreier det seg om EHF og PEPPOL. Behandling av inngående fakturaer blir enklere og billigere. Ibistic viser alle elektroniske fakturaer i samme format slik at gjenkjenning og behandling, invoice workflow, blir enklere. Les mer om e-fakturaer på denne siden. Ønsker du mer grunnleggende kunnskap, finner du det her:

WE LIKE THE FOREST

DON'T YOU?

Scroll Down

 Hvad er en efaktura?

En elektronisk faktura er en faktura som utstedes, mottas og behandles elektronisk som en datafil. Det er IKKE et elektronisk papir, slik som PDF og TIFF er.  E-fakturaer er alltid i et offisielt anerkjent format, slik som EHF, PEPPOL BIS, OIO UBL etc. Motsatt online fakturaer kan e-faktura ikke sendes som PDF. Det finnes flere type standardiserte digitale fakturaformater. Nedenfor kan du se de forskellige typer eller les mer om fakturaskanning her.

 Fordeler ved å motta e-faktura

Når dere mottar efaktura blir prosessen raskere, billigere, presis, og miljøvennlig. Med e-faktura slipper dere kostbare og arbeidskrevende prosesser med skanning, tolking og verifisering av fakturaer. I stedet leveres fakturaene direkte til ditt arbeidsflytsystem, invoice workflow. Når efakturaen er godkendt og kontert, sendes fakturadataene direkte til deres økonomisystem.

 

 

 

Mottak ulike typer e-faktura - hvordan?

eFaktura er normalt oppfattet som den private fakturaen du får direkte i nettbanken din. eFakturaene må godkjennes av deg til betaling i nettbanken. Og det som er viktig å merke seg, er at dette er en avtale som du må inngå med din egen bank. 

 

* Formatet må ikkeforveksles med e-fakturaer som går via PEPPOL og til Ibistics fakturahåndteringsløsning.

eFaktura

En E2B-faktura kommer rett inn i ERP-systemet som en XML-fil i E2B-formatet. Formatet er på vei ut av det norske markedet, men brukes fortsatt av en del større bedrifter. Fakturaformatet er utviklet i samarbeid mellom større firmaer, og har til nå vært det ledende formatet. I dag overtar EHF-formatet denne plassen fordi det distribueres i EHF/PEPPOL-nettverket, og er en offentlig støttet EU-standard.

NemHandel

EHF er forkortelse for Elektronisk HandelsFormat, og dette er det offentlige standardformatet for elektronisk faktura og kreditnota. Elektronisk faktura (EHF faktura) er allerede et krav i offentlig sektor, men er i dag også godt innarbeidet i det private næringsliv.  Det er etablert en infrastruktur for forsendelse av EHF fakturaer som en del av til den europeiske PEPPOL-infrastrukturen.

I tillegg til EHF faktura- og EHF kreditnotadokumentene, har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) utviklet følgende EHF-dokumenter som er i bruk i Norge i dag:

·       EHF katalog

·       EHF Ordre

·       EHF Ordrebekreftelse

·       EHF Pakkseddel

Og flere meldinger er under utvikling.

EHF faktura

På Ibistics' online helpdesk kan du lese mer om hvor nemt, det er å sende e-fakturaer.

FAKTA OM E-FAKTURAER

Hvorfor skal man gå over til EHF e-faktura?

Det offentlige mottar i dag ca. 50 millioner fakturaer pr. år elektronisk. Potensialet i offentlig sektor er antagelig 7 – 8 ganger større, selv om alle der er i stand til å motta elektroniske fakturaer. Privat sektor er enda større, og stadig flere i privat sektor kan motta elektroniske fakturaer i EHF-formatet. Det er bare å starte og kreve.  Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purringer sparer miljøet. Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purringer vil kunne spare miljøet for papir og sending av bilag med fly- og biltransport.

Sikker forsendelse av fakturaer

Data leses inn med 100 % nøyaktighet

Ingen skanning av fakturaer

Sparer tid og ressurser til fakturahåndtering

ELMA - Elektronisk mottakerregister

ELMA er et et adresseregister over mottakere og med hvilke meldinger/dokumenter de kan motta. Når man er registert der, kan alle som er i stand til å sende gyldige dokumenter i EHF/PEPPOL-formatet sende til alle registrerte mottakere i adresseregisterene.

Det eksisterer mange lokale adresseregistre, slik som ELMA, men alle adressene er samlet med pekere i et sentralt EU-register. På den er alle mottakere kjent for alle sendere (Se skissen).

Forsendelser og digital infrastruktur - forskjell mellom efaktura og E2B og EHF

Felles for både eFaktura og E2B er at hver enkelt avsender må inngå en egen avtale med hver enkelt mottaker for å få sendt fakturaene.

Med EHF-formatene er ikke forsendelsen lenger noe problem, fordi fakturaene sendes via PEPPOL-nettverket. PEPPOL er et europeisk samarbeid som lar bedrifter utveksle forretningsdokumenter.

 

En EHF faktura kan sendes til hvilken som helst mottaker i Europa som er knyttet til et Aksesspiunkt.

Aksesspunkt - et statelig nettverk for elektronisk fakturering - Send på tvers av landegrensene

EU har skapt en infrastruktur som gjør det like enkelt å bruke som epost, og det er svært rimelig å sende og motta elektroniske dokumenter i de anerkjente formatene. Det er enkelt å registrere seg ett sted for å være tilgjengelig for alle som benytter infrastrukturen, til forskjell fra den tradisjonelle som ble benyttet ifm. E2B-formatet ( se modellene). Denne infrastrukturen heter PEPPOL infrastructure. Det norske EHF/ELMA-registeret er en del av dette nettverket. PEPPOL står for: Pan European Public Procurement OnLine.

Dette er et nettverk av aksesspunkter for sending av elektroniske fakturaer (e fakturaer) på tvers av landegrensene. Aksesspunktene funger omtrent som et postkontor der alle velger selv hvilket aksesspunkt de vil benytte. Gjennom aksesspunktet blir man tilknyttet PEPPOL-nettverket og kan sende og motta fakturaer til alle andre som er tilknyttet denne infrastrukturen.

Mottakerne av de forskjellige EHF-formatene er registrert i Elektronisk Mottakeradresseregister (ELMA). Dette registeret inneholder adressen til det aksesspunktet hvor mottakeren ønsker å få tilsendt dokumenter. Som kunde hos Ibistic, blir du umiddelbart registrert og er klar til å motta elektroniske fakturaer.

LOGG PÅ IBISTIC
FAVORITT-LINKER
NYTTIGE LINKER
ANDRE MEDIER

Be the first to know.

Subscribe to our newsletter

© 2019 Ibistic International A/S. All rights reserved
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon