VIKTIG FUNKSJONALITET I FAKTURA ARBEIDSFLYTEN

Viktig funksjonalitet i faktura arbeidsflyten for oss er – Godkjennelseshieraki!

Norsk Gjenvinning konsernet har brukt Ibistic som verktøy for fakturagodkjenning siden 2005. Ibistic er integrert med SAP som er konsernets ERP-system. Ved oppstart i 2005 ble rundt 40.000 fakturaer behandlet i Ibistic av ialt 6 årsverk. Konsernet hadde da skanning av fakturaer i eget hus.

-...Faktura_blir_nemt_godkjent_på_riktig

"Fakturaskanning ble etter en tid flyttet til Ibistic sin skanningpartner. På denne måten oppnådde konsernet stordriftsfordeler som en ikke kunne oppnå i egen regi.
I dag behandles rundt 125.000 fakturaer hvert år av totalt 2.6 årsverk. I alt 13 selskaper i konsernet benytter Ibistic som sitt verktøy."

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

Fakturaer_bliver_nemt_gemt_på_rette_nive

"Fakturascanning blev dog efter nogen tid overflyttet til Ibistics scanningspartner. På denne måde opnåede vi som koncern stordriftsfordele, som man ikke ville have kunnet opnå på egen hånd. I dag behandles omkring 125.000 fakturaer hvert år med i alt 2,6 årsværk. I alt bruger 13 af koncernens virksomheder Ibistic som løsning til håndtering af indgående leverandørfakturaer."

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

Smart funktion - Automatisk nivåoppdelt godkjennelseshieraki. For et selskap av denne størrelsesorden og med interne kontroller, er det en nødvendighet å mestre prosessen for godkjenning av inngående fakturaer. Her er "Godkjennelseshierarki" vært til stor nytte for norsk Gjenvinning.

"Ibistic som system har tilrettelagt for bruk av forskjellige kanaler for mottak av fakturaer som f.eks  e-faktura, og epost med vedlegg for innlasting i systemet. All kontering og godkjennelse av fakturaer skjer desentralt, nærmest der kostnaden oppstår. Godkjennelseshierarkiet i Ibistic sikrer at faktura blir godkjent på riktig nivå i organisasjonen og bidrar til å oppfylle konsernets krav til tilfredsstillende intern kontroll"

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

om_ng_ibistic--fordele_kundecase.png

Norsk Gjenvinning opnåede stordriftsfordele med elektronisk fakturahåndtering.

Norsk Gjenvinning er landets største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester til norske virksomheter.  
I løbet av et år håndteres 1,8 millioner tonn avfall for 44.000 kunder. I 2015 bidro dette til samlede driftsinntekter på 4,091 millioner kroner og et driftsresultat på 107 millioner kroner. Med sine mer enn 1, 468 medarbeitere er virksomheten den førende arbeidsgiveren innen gjenvinning og miljøtjenester i Norge.​​

"Ved å kombinere dette med Ibistic sine muligheter til å bygge regler for hvem som skal motta en faktura for kontering, har vi klart å øke effektiviteten i behandlingen av fakturaer betydelig. Reglene satt opp i Ibistic har muliggjort raskere og riktigere utsendelse av fakturaer til korrekt person i organisasjonen. Vi fortsetter samarbeidet med å Ibistic for ytterligere å effektivisere bruken av systemet"

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG AS

LOGG PÅ IBISTIC
FAVORITT-LINKER
NYTTIGE LINKER
ANDRE MEDIER

Be the first to know.

Subscribe to our newsletter

© 2020 Ibistic International A/S. All rights reserved
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon