INTERN KONTROL KRÆVER OVERBLIK OVER FAKTURA WORKFLOW

 

August 18, 2016

Intern kontrol kræver overblik over faktura workflow – Godkendelseshierakiet er redskabet!

Norsk Gjenvinning (NG, Norges største leverandør af affalds- og miljøservices), har benyttet Ibistic som sit foretrukne værktøj til elektronisk fakturagodkendelse siden 2005. Ibistic Invoice System er integreret med SAP, som er koncernens ERP-system. Ved opstarten af samarbejdet i 2005 blev omkring 40.000 fakturaer behandlet i Ibistics løsning til fakturahåndtering. Herefter foregik scanningen af fakturaer internt i eget hus. Det blev dog med tiden erfaret, at også denne del af processen var nemmere at håndtere via Ibistic.

Fakturaer_bliver_nemt_gemt_på_rette_niveau

"Fakturascanning blev dog efter nogen tid overflyttet til Ibistics scanningspartner. På denne måde opnåede vi som koncern stordriftsfordele, som man ikke ville have kunnet opnå på egen hånd. I dag behandles omkring 125.000 fakturaer hvert år med i alt 2,6 årsværk. I alt bruger 13 af koncernens virksomheder Ibistic som løsning til håndtering af indgående leverandørfakturaer."

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

Fakturaer_bliver_nemt_gemt_på_rette_nive

"Fakturascanning blev dog efter nogen tid overflyttet til Ibistics scanningspartner. På denne måde opnåede vi som koncern stordriftsfordele, som man ikke ville have kunnet opnå på egen hånd. I dag behandles omkring 125.000 fakturaer hvert år med i alt 2,6 årsværk. I alt bruger 13 af koncernens virksomheder Ibistic som løsning til håndtering af indgående leverandørfakturaer."

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

Smart funktion - Automatisk niveauopdelt godkendelseshieraki

For en virksomhed af denne størrelse og med interne kontroller, er det en nødvendighed, at kunne styre processen og holde øje med status for godkendelse af indgående fakturaer. Her har især godkendelseshierakiet i Ibistic Invoice System været til stor gavn for Norsk Gjenvinning.

"At vi benytter Ibistic som fakturasystem har gjort det muligt at bruge forskellige digitale kanaler til modtagelse af fakturaer som efaktura og e-mail med vedhæftet bilag til overførsel til økonomisystemet. Alt regnskab og godkendelse af fakturaer foregår decentralt. Godkendelseshierakiet i Ibistic sikrer, at fakturaer bliver godkendt på det rigtige niveau i organisationen og bidrager til at opfylde koncernens krav til en tilfredsstillende intern kontrol."

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

om_ng_ibistic--fordele_kundecase.png

NG opnåede stordriftsfordele via af elektronisk fakturahåndtering.

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør af genbrugs- og miljøservices. I løbet af et år håndterer NG 1,8 millioner tons affald for rundt regnet 44.000 klienter. I 2015 indbragte de en samlet driftsindtægt på 4,091 millioner norske kroner og et driftsresultat på 107 mio. Med sine mere end 1468 medarbejdere er virksomheden den førende arbejdsgiver indenfor genbrugs- og miljøservices på det norske marked.

"Ved at kombinere de elektroniske faktura-kanaler via Ibistic med muligheden for at opbygge regler for, hvem der modtager en faktura til kontering, er det lykkedes at øge effektiviteten af fakturabehandlingen betydeligt. De opsatte regler i Ibistic har gjort det muligt at udsende fakturaer hurtigere og mere præcist til den rigtige person i organisationen. Vi fortsætter samarbejdet med Ibistic for yderligere at strømline brugen af fakturasystemet."

- Baard Bjørnstad, Daglig leder i NG

LOG PÅ IBISTIC
FAVORIT LINKS
NYTTIGE LINKS
ØVRIGE MEDIER

Be the first to know.

Subscribe to our newsletter

© 2019 Ibistic International A/S. All rights reserved
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon