DIGITAL FAKTURAHÅNDTERING MED EN INTEGRERET LØSNING MED 24SEVENOFFICE

Scroll Down

Gjør fakturabehandling enkelt

med elektronisk fakturaflyt

Slik får du mere ut av 24SevenOffice med en intelligent app som er spesielt utviklet for fakturabehandling med brukervennlig workflow for attestasjon og godkjenning.

24SevenOffice og Ibistic

24SevenOffice og Ibistic har vært samarbeidspartnere i en årrekke. Felles for begge er at de er blant Nordens mest modne løsninger innenfor sine segmenter, utviklet som Software as a Service (SaaS). Begge er stabile systemer med en stabil og fornøyd kundemasse. Virksomhetene har et sterkt faglig fokus og holder seg våkent oppdatert om alle muligheter som -

Alltid oppdatert

er på internett og bidrar til å forenkle og effektivisere prosesser. En av de viktigste miljøer som er under utrulling er PEPPOL (Pan European Public Procurement OnLine), hvor Norge med Difi er en pådriver med EHF-standarden. Den utviklingen vil medføre store endringer i saksbehandling og prosesser.

DET GIR DEG EFFEKTIV FAKTURABEHANDLING

Både 24SevenOffice og Ibistic har tjenester for å motta og behandle fakturaer, så hvorfor er dette partnerskapet relevant? Der hvor kundene til 24SevenOffice har et mer avansert behov for behandling av fakturaer med hensyn til:

Godkjenningsrutiner er automatisk basert på:

1. Parallell behandling av fakturaelementer

2. Beløpsgrensestyring

3. Hierarkisk arbeidsflyt, eller

3b. Arbeidsflyt på tvers av organisasjonshierarkiet, basert på:

  •  Avdeling

  •  Prosjekt

  •  Andre dimensjoner

For de som helst vil hoppe over noen behandlingsledd, kan de la de faste regningene gå til den riktige mottaker med:

  • Automatisk distribusjon til saksbehandler for attestasjon og godkjenning.

Her kan du lese en mere detaljert beskrivelse av hvorfor det er smart. Se fordele ved e-faktura her.

Fakturamottak med høy kvalitet (99,8 %) på tolking og verifisering av bokføringsdata fra fakturaer sendt:

1. Med epost som PDF eller TIFF https://ibistic.com/no-invoicedropcom

2. Som papirfaktura

https://ibistic.com/no/om-fakturaskanning#no/skanning-tolking-og-verifisering

Ibistic Invoice System - Fakturabehandling

INVOICE SYSTEM

 

Med Ibistic Invoice System kan dere motta og godkjenne fakturaer direkte i Ibistic (appen). En av de gode funksjoner ved systemet er at brukere får varsling via mail når det kommer fakturaer til godkjenning. Ibistic arbeider integrert med 24SevenOffice.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

 - eller se nærmere på våre hjemmesider: https://ibistic.com/no/ibistic-invoice#no-invoice-main

 

Det er enkelt å komme i gang med løsningen:

Integrasjon og oppsett er gratis

  • Ta kontakt med Ibistic og oppgi regnskapsID

  • Ibistic ordner resten.

  • Prosessen tar ca. et døgn.

Straks bestillingen er registrert, vil vi sende dere videre instruks om hva som skal gjøres for å sikkert å sette opp integrasjonen mellom Ibistic og 24SevenOffice.

HØR MER OM SAMARBEID OG LØSNINGER

LOG PÅ IBISTIC
FAVORIT LINKS
NYTTIGE LINKS
ØVRIGE MEDIER

Be the first to know.

Subscribe to our newsletter

© 2019 Ibistic International A/S. All rights reserved
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon